Sledovat
Burak Kağan TEMİZ
Název
Citace
Citace
Rok
Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi
TAN Mustafa, BK TEMİZ
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (13), 89-101, 2003
5782003
Lise 1. sınıf fizik dersi programının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi
BK Temiz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2001
1892001
İlköğretim fen öğretim programında hedeflenen öğrenci kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması
MF Taşar, BK Temiz, M Tan
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 1, 380-385, 2002
1232002
Development and validation of a multiple format test of science process skills
BK Temiz, MF Taşar, M Tan
International Education Journal 7 (7), 1007-1027, 2006
1032006
Lise 1 Sınıf Öğrencilerinin Grafik Yorumlama Becerileri
B TEMİZ, M Tan
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009
952009
İlköğretim fen öğretiminde temel bilimsel süreç becerileri
BK Temiz, M Tan
Eğitim ve Bilim 28 (127), 2003
852003
Fizik öğretiminde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesi
BK Temiz
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007
752007
Science process skills of students having field dependent and field independent cognitive styles
M Mutlu, BK Temiz
Educational Research and Reviews 8 (11), 766, 2013
592013
Grafik çizme becerilerinin kontrol listesi ile ölçülmesi
B TEMİZ
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009
552009
The importance and role of the science process skills in science teaching
M Tan, BK Temiz
Pamukkale University Journal of Education 13 (13), 89-101, 2003
382003
Assessing skills of identifying variables and formulating hypotheses using scenario-based multiple-choice questions
B TEMİZ
International Journal of Assessment Tools in Education 7 (1), 1-17, 2020
252020
The Sufficiency of The Numerical Questions in The ÖSS Examination in The Year 2003 on The Measurement of The Students Scientific Process Skills
U KANLI, B TEMİZ
Eğitim ve Bilim Dergisi 31 (140), 2006
242006
İlköğretim fen öğretiminde bütünleyici bilimsel süreç becerileri
B Temiz, M Tan
Çağdaş Eğitim Dergisi, 2003
242003
Students’ misconceptions about Newton's second law in outer space
BK Temiz, A Yavuz
European Journal of Physics 35 (4), 045004, 2014
232014
Sözel bölüm öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması
HŞ Kızılcık, BK Temiz, M Tan, ŞK İngeç
Eğitim ve Bilim 32 (146), 80-88, 2010
202010
Üniversite 1 Sınıf Öğrencilerinin Temel Fizik Laboratuvar Araçlarını Tanıma Bilgileri
B TEMİZ, U KANLI
19*2005
Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme becerilerinin ölçülmesi
BK TEMİZ, TAN Mustafa
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (3), 151-174, 2007
182007
LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEĞİŞKENLERİ BELİRLEME ve HİPOTEZ KURMA BECERİLERİ
BK Temiz, M Tan
Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (1), 195-202, 2009
162009
Bilimsel muhakeme (Akıl yürütme)
S Ateş, B Temiz, İ Yüksel, F Şahin, H İnaltun, E Yalvaç
Palme Yayınevi, 2019
152019
Detecting interferences with iOS applications to measure speed of sound
A Yavuz, BK Temiz
Physics Education 51 (1), 015009, 2015
152015
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20