Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2015–2019, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Nature376552
2.Science356526
3.Nature Communications273366
4.Cell269417
5.Proceedings of the National Academy of Sciences228299
6.Nucleic Acids Research219475
7.Nature Genetics180266
8.Scientific Reports178226
9.PLoS ONE175237
10.Nature Biotechnology154269
11.Neuron154199
12.Nature Methods151242
13.Science Advances142213
14.Environmental Science & Technology138185
15.Nature Reviews. Molecular Cell Biology137264
16.Cell Metabolism137191
17.Nature Climate Change136213
18.Molecular Cell133181
19.Science of The Total Environment131176
20.Cell Reports128165
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.