Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2015–2019, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition299509
2.Advanced Materials273369
3.International Conference on Learning Representations203359
4.Renewable and Sustainable Energy Reviews201263
5.Energy & Environmental Science199289
6.Neural Information Processing Systems198377
7.ACS Nano193257
8.Nature Materials184283
9.Nano Letters183241
10.Advanced Energy Materials181250
11.IEEE/CVF International Conference on Computer Vision176295
12.Advanced Functional Materials172221
13.International Conference on Machine Learning (ICML)171309
14.Journal of Materials Chemistry A161216
15.Nature Nanotechnology160272
16.ACS Applied Materials & Interfaces160200
17.Journal of Cleaner Production154208
18.Applied Catalysis B: Environmental153189
19.Nano Energy147192
20.European Conference on Computer Vision144286
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.