Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2015–2019, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Physical Review Letters209288
2.The Astrophysical Journal167231
3.Journal of High Energy Physics158209
4.Physical Review D148208
5.Monthly Notices of the Royal Astronomical Society146193
6.Nature Photonics144245
7.Nature Physics140217
8.Physical Review B128156
9.Astronomy & Astrophysics120170
10.Physical Review X119169
11.The European Physical Journal C115163
12.Physics Letters B109143
13.Optics Express102127
14.IEEE Transactions on Automatic Control100152
15.Reviews of Modern Physics99246
16.Journal of Molecular Liquids97138
17.IEEE Transactions on Signal Processing97137
18.Applied Physics Letters96116
19.International Journal of Heat and Mass Transfer95134
20.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing93133
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.